Plaats

"Plaats" in the news

People discussing "Plaats"

Plaats videos

"Plaats" images

 • grotevriendelijkereus posted a photo:

  Oss - Watertoren

 • grotevriendelijkereus posted a photo:

  Oss- Wilgenstraat

 • grotevriendelijkereus posted a photo:

  Oss - Titus Brandsmalyceum

 • grotevriendelijkereus posted a photo:

  Oss - Bouwvereniging Sint Willibrordus  De Bossche School is een traditionele stroming in de Nederlandse architectuur, gebaseerd op het gedachtegoed van dom Hans van der Laan, waarbij ruimtewerking en evenwichtige maatverhoudingen een belangrijke rol spelen.Door de katholieke achtergrond van de organisatoren en docenten is het niet verwonderlijk dat de Bossche School-stijl in eerste instantie vooral tot uiting kwam in de katholieke kerkenbouw. De uitgangspunten van Van der Laans architectuurtheorie zijn echter algemeen en in toenemende mate kwamen er dan ook wereldlijke gebouwen volgens deze principes tot stand. Alhoewel het hoogtepunt van deze stijl in de jaren '60 en '70 lag, worden er ook nu nog gebouwen ontworpen die in meer of mindere mate geinspïreerd zijn door de Bossche school-architectuur.Het belangrijkste kenmerk van de Bossche School is de toepassing van een strikt verhoudingensysteem, gebaseerd op het zogeheten plastische getal, een proportie gebaseerd op onze driedimensionale – vandaar 'plastische' – perceptie van de wereld om ons heen. Een ander belangrijk concept in de theorie is de 'cella' of kamer, de kleinste architectonische ruimte binnen een gebouw, die ontstaat tussen twee wanden die 'in elkaars nabijheid staan'. De breedte van een kamer of galerij is direct gerelateerd aan de muurdikte (7 : 1), en vormt op haar beurt de basis voor het gehele architectonische ontwerp.


  In de Bossche School-architectuur draait in de kern om het tot stand brengen van besloten ruimten en om de onderlinge samenhang van alle onderdelen en het geheel. Dit wordt bereikt door de toepassing van evenwichtige maatverhoudingen volgens het 'plastische getal'. Hoewel het nooit ging om het toepassen van specifieke stijlelementen, zijn er enkele kenmerken ontstaan die karakteristiek zijn voor de Bossche School-stijl.


  Diep geplaatste ramen met duidelijk zichtbare dagkanten om de muurdikte te benadrukken.


  De voegen tussen bakstenen zijn volledig opgevuld, soms zo vol dat het cement er uit druipt.


  De buitenmuren zijn vaak aangesmeerd met cementpap.


  De vloeren zijn vaak uitgevoerd in gewassen grind in cement.


  De horizontaliteit wordt benadrukt door enkele speklagen of door het gebruik van duidelijk zichtbare lateien boven deur en raamopeningen.


  De platte daken worden afgewerkt met een rij holle en bolle dakpannen langs de dakranden.


  De bouwmaterialen zijn op zo'n manier afgewerkt dat de constructie van een gebouw herkenbaar blijft.


  Er wordt gespeeld met de overgangen tussen de binnen- en buitenruimten.


  (Bron: Wikipedia)

 • grotevriendelijkereus posted a photo:

  Oss - Gemeentelijke begraafplaats Hoogen Heuvel  De Bossche School is een traditionele stroming in de Nederlandse architectuur, gebaseerd op het gedachtegoed van dom Hans van der Laan, waarbij ruimtewerking en evenwichtige maatverhoudingen een belangrijke rol spelen.Door de katholieke achtergrond van de organisatoren en docenten is het niet verwonderlijk dat de Bossche School-stijl in eerste instantie vooral tot uiting kwam in de katholieke kerkenbouw. De uitgangspunten van Van der Laans architectuurtheorie zijn echter algemeen en in toenemende mate kwamen er dan ook wereldlijke gebouwen volgens deze principes tot stand. Alhoewel het hoogtepunt van deze stijl in de jaren '60 en '70 lag, worden er ook nu nog gebouwen ontworpen die in meer of mindere mate geinspïreerd zijn door de Bossche school-architectuur.Het belangrijkste kenmerk van de Bossche School is de toepassing van een strikt verhoudingensysteem, gebaseerd op het zogeheten plastische getal, een proportie gebaseerd op onze driedimensionale – vandaar 'plastische' – perceptie van de wereld om ons heen. Een ander belangrijk concept in de theorie is de 'cella' of kamer, de kleinste architectonische ruimte binnen een gebouw, die ontstaat tussen twee wanden die 'in elkaars nabijheid staan'. De breedte van een kamer of galerij is direct gerelateerd aan de muurdikte (7 : 1), en vormt op haar beurt de basis voor het gehele architectonische ontwerp.


  In de Bossche School-architectuur draait in de kern om het tot stand brengen van besloten ruimten en om de onderlinge samenhang van alle onderdelen en het geheel. Dit wordt bereikt door de toepassing van evenwichtige maatverhoudingen volgens het 'plastische getal'. Hoewel het nooit ging om het toepassen van specifieke stijlelementen, zijn er enkele kenmerken ontstaan die karakteristiek zijn voor de Bossche School-stijl.


  Diep geplaatste ramen met duidelijk zichtbare dagkanten om de muurdikte te benadrukken.


  De voegen tussen bakstenen zijn volledig opgevuld, soms zo vol dat het cement er uit druipt.


  De buitenmuren zijn vaak aangesmeerd met cementpap.


  De vloeren zijn vaak uitgevoerd in gewassen grind in cement.


  De horizontaliteit wordt benadrukt door enkele speklagen of door het gebruik van duidelijk zichtbare lateien boven deur en raamopeningen.


  De platte daken worden afgewerkt met een rij holle en bolle dakpannen langs de dakranden.


  De bouwmaterialen zijn op zo'n manier afgewerkt dat de constructie van een gebouw herkenbaar blijft.


  Er wordt gespeeld met de overgangen tussen de binnen- en buitenruimten.


  (Bron: Wikipedia)

 • grotevriendelijkereus posted a photo:

  Oss - Heilig Hart van Jezuskerk

  De Heilig Hartkerk in Oss ook wel bekend als 'Bloemskerk' is een rooms-katholieke kerk gelegen aan de Kromstraat. De kerk werd gebouwd in 1921, en is gewijd aan de verering van het Heilig hart van Jezus. Het is een in laat neogotische stijl gebouwde kerk, welke ontworpen is door de Bossche architect W.Th. van Aalst. Het grondpatroon is een kruiskerk. Hoewel er in het ontwerp een hogere toren was voorzien is deze niet uitgevoerd. Wel is er rechts van het hoofdportaal een traptoren gerealiseerd. Het benodigde kapitaal voor de kerk werd bijeengebracht door welgestelde parochianen. Men had de bouw begroot op 268.000 gulden, maar het kostte uiteindelijk ruim 354.000 gulden.

 • grotevriendelijkereus posted a photo:

  Oss - Wilgenstraat

 • grotevriendelijkereus posted a photo:

  Oss - Marsweg

  De Bossche School is een traditionele stroming in de Nederlandse architectuur, gebaseerd op het gedachtegoed van dom Hans van der Laan, waarbij ruimtewerking en evenwichtige maatverhoudingen een belangrijke rol spelen.Door de katholieke achtergrond van de organisatoren en docenten is het niet verwonderlijk dat de Bossche School-stijl in eerste instantie vooral tot uiting kwam in de katholieke kerkenbouw. De uitgangspunten van Van der Laans architectuurtheorie zijn echter algemeen en in toenemende mate kwamen er dan ook wereldlijke gebouwen volgens deze principes tot stand. Alhoewel het hoogtepunt van deze stijl in de jaren '60 en '70 lag, worden er ook nu nog gebouwen ontworpen die in meer of mindere mate geinspïreerd zijn door de Bossche school-architectuur.Het belangrijkste kenmerk van de Bossche School is de toepassing van een strikt verhoudingensysteem, gebaseerd op het zogeheten plastische getal, een proportie gebaseerd op onze driedimensionale – vandaar 'plastische' – perceptie van de wereld om ons heen. Een ander belangrijk concept in de theorie is de 'cella' of kamer, de kleinste architectonische ruimte binnen een gebouw, die ontstaat tussen twee wanden die 'in elkaars nabijheid staan'. De breedte van een kamer of galerij is direct gerelateerd aan de muurdikte (7 : 1), en vormt op haar beurt de basis voor het gehele architectonische ontwerp.

  In de Bossche School-architectuur draait in de kern om het tot stand brengen van besloten ruimten en om de onderlinge samenhang van alle onderdelen en het geheel. Dit wordt bereikt door de toepassing van evenwichtige maatverhoudingen volgens het 'plastische getal'. Hoewel het nooit ging om het toepassen van specifieke stijlelementen, zijn er enkele kenmerken ontstaan die karakteristiek zijn voor de Bossche School-stijl.

  Diep geplaatste ramen met duidelijk zichtbare dagkanten om de muurdikte te benadrukken.

  De voegen tussen bakstenen zijn volledig opgevuld, soms zo vol dat het cement er uit druipt.

  De buitenmuren zijn vaak aangesmeerd met cementpap.

  De vloeren zijn vaak uitgevoerd in gewassen grind in cement.

  De horizontaliteit wordt benadrukt door enkele speklagen of door het gebruik van duidelijk zichtbare lateien boven deur en raamopeningen.

  De platte daken worden afgewerkt met een rij holle en bolle dakpannen langs de dakranden.

  De bouwmaterialen zijn op zo'n manier afgewerkt dat de constructie van een gebouw herkenbaar blijft.

  Er wordt gespeeld met de overgangen tussen de binnen- en buitenruimten.

  (Bron: Wikipedia)

 • grotevriendelijkereus posted a photo:

  Oss - Lisztgaarde

  De Bossche School is een traditionele stroming in de Nederlandse architectuur, gebaseerd op het gedachtegoed van dom Hans van der Laan, waarbij ruimtewerking en evenwichtige maatverhoudingen een belangrijke rol spelen.Door de katholieke achtergrond van de organisatoren en docenten is het niet verwonderlijk dat de Bossche School-stijl in eerste instantie vooral tot uiting kwam in de katholieke kerkenbouw. De uitgangspunten van Van der Laans architectuurtheorie zijn echter algemeen en in toenemende mate kwamen er dan ook wereldlijke gebouwen volgens deze principes tot stand. Alhoewel het hoogtepunt van deze stijl in de jaren '60 en '70 lag, worden er ook nu nog gebouwen ontworpen die in meer of mindere mate geinspïreerd zijn door de Bossche school-architectuur.Het belangrijkste kenmerk van de Bossche School is de toepassing van een strikt verhoudingensysteem, gebaseerd op het zogeheten plastische getal, een proportie gebaseerd op onze driedimensionale – vandaar 'plastische' – perceptie van de wereld om ons heen. Een ander belangrijk concept in de theorie is de 'cella' of kamer, de kleinste architectonische ruimte binnen een gebouw, die ontstaat tussen twee wanden die 'in elkaars nabijheid staan'. De breedte van een kamer of galerij is direct gerelateerd aan de muurdikte (7 : 1), en vormt op haar beurt de basis voor het gehele architectonische ontwerp.

  In de Bossche School-architectuur draait in de kern om het tot stand brengen van besloten ruimten en om de onderlinge samenhang van alle onderdelen en het geheel. Dit wordt bereikt door de toepassing van evenwichtige maatverhoudingen volgens het 'plastische getal'. Hoewel het nooit ging om het toepassen van specifieke stijlelementen, zijn er enkele kenmerken ontstaan die karakteristiek zijn voor de Bossche School-stijl.

  Diep geplaatste ramen met duidelijk zichtbare dagkanten om de muurdikte te benadrukken.

  De voegen tussen bakstenen zijn volledig opgevuld, soms zo vol dat het cement er uit druipt.

  De buitenmuren zijn vaak aangesmeerd met cementpap.

  De vloeren zijn vaak uitgevoerd in gewassen grind in cement.

  De horizontaliteit wordt benadrukt door enkele speklagen of door het gebruik van duidelijk zichtbare lateien boven deur en raamopeningen.

  De platte daken worden afgewerkt met een rij holle en bolle dakpannen langs de dakranden.

  De bouwmaterialen zijn op zo'n manier afgewerkt dat de constructie van een gebouw herkenbaar blijft.

  Er wordt gespeeld met de overgangen tussen de binnen- en buitenruimten.

  (Bron: Wikipedia)

 • grotevriendelijkereus posted a photo:

  Oss - Toermalijn

  De Bossche School is een traditionele stroming in de Nederlandse architectuur, gebaseerd op het gedachtegoed van dom Hans van der Laan, waarbij ruimtewerking en evenwichtige maatverhoudingen een belangrijke rol spelen.Door de katholieke achtergrond van de organisatoren en docenten is het niet verwonderlijk dat de Bossche School-stijl in eerste instantie vooral tot uiting kwam in de katholieke kerkenbouw. De uitgangspunten van Van der Laans architectuurtheorie zijn echter algemeen en in toenemende mate kwamen er dan ook wereldlijke gebouwen volgens deze principes tot stand. Alhoewel het hoogtepunt van deze stijl in de jaren '60 en '70 lag, worden er ook nu nog gebouwen ontworpen die in meer of mindere mate geinspïreerd zijn door de Bossche school-architectuur.Het belangrijkste kenmerk van de Bossche School is de toepassing van een strikt verhoudingensysteem, gebaseerd op het zogeheten plastische getal, een proportie gebaseerd op onze driedimensionale – vandaar 'plastische' – perceptie van de wereld om ons heen. Een ander belangrijk concept in de theorie is de 'cella' of kamer, de kleinste architectonische ruimte binnen een gebouw, die ontstaat tussen twee wanden die 'in elkaars nabijheid staan'. De breedte van een kamer of galerij is direct gerelateerd aan de muurdikte (7 : 1), en vormt op haar beurt de basis voor het gehele architectonische ontwerp.

  In de Bossche School-architectuur draait in de kern om het tot stand brengen van besloten ruimten en om de onderlinge samenhang van alle onderdelen en het geheel. Dit wordt bereikt door de toepassing van evenwichtige maatverhoudingen volgens het 'plastische getal'. Hoewel het nooit ging om het toepassen van specifieke stijlelementen, zijn er enkele kenmerken ontstaan die karakteristiek zijn voor de Bossche School-stijl.

  Diep geplaatste ramen met duidelijk zichtbare dagkanten om de muurdikte te benadrukken.

  De voegen tussen bakstenen zijn volledig opgevuld, soms zo vol dat het cement er uit druipt.

  De buitenmuren zijn vaak aangesmeerd met cementpap.

  De vloeren zijn vaak uitgevoerd in gewassen grind in cement.

  De horizontaliteit wordt benadrukt door enkele speklagen of door het gebruik van duidelijk zichtbare lateien boven deur en raamopeningen.

  De platte daken worden afgewerkt met een rij holle en bolle dakpannen langs de dakranden.

  De bouwmaterialen zijn op zo'n manier afgewerkt dat de constructie van een gebouw herkenbaar blijft.

  Er wordt gespeeld met de overgangen tussen de binnen- en buitenruimten.

  (Bron: Wikipedia)

 • grotevriendelijkereus posted a photo:

  Eindhoven - Drents Dorp

  Drents Dorp is een buurt in het stadsdeel Strijp in Eindhoven en behoort tot de wijk Halve Maan.

  Drents Dorp werd in de jaren twintig van de 20e eeuw gebouwd. Het was een wijk waar Philips de arbeiders huisvestte die uit Drenthe kwamen. De wijk herbergt, naast veel verwijzingen naar bomen (Eikenstraat, Wilgenstraat) ook veel straatnamen uit Gelderland. De gemeente wilde in die tijd de nieuwe buurten noemen naar gemeenten in Nederland. In de “Gelderse wijk” kwamen voornamelijk Drenten te wonen zodat de naam van de wijk Drents Dorp werd. Een op het oog vreemde straatnaam in de wijk is de Canadastraat, die echter vernoemd is naar de Canadese populier, in Noord-Brabant destijds veel gebruikt in de klompenindustrie en lokaal Kanidas genoemd.

  Er staan ongeveer 1.000, voornamelijke vooroorlogse goedkope en kleine woningen. De wijk bestaat uit drie delen: Noord, Zuid en Oost. Strijp-R is nog in ontwikkeling maar hoort in principe ook bij Drents Dorp.

 • grotevriendelijkereus posted a photo:

  Eindhoven - Maranathakerk

  De Maranathakerk is een kerkgebouw in Eindhoven, gelegen in het stadsdeel Strijp, aan de Venstraat 30.

  De Maranathakerk werd, ter vervanging van een houten kerk, in 1953 gebouwd als Westerkerk, zijnde het tweede gereformeerde kerkgebouw in Eindhoven. Architect was Arno Nicolaï. Toen in 1956 nog een derde gereformeerde kerk, de Petrakerk, in gebruik werd genomen, werd de naam van de Westerkerk in Maranathakerk veranderd.

  In 1974 stootten de hervormden de naburige Schootsekerk af, en kerkten sindsdien ook in de Maranathakerk. Dit bleef zo tot 1995, toen het gebouw verkocht werd aan de Pinkstergemeente Eindhoven, welke er sindsdien gebruik van maakt met behoud van de naam Maranathakerk.

  De gemeente Eindhoven heeft de Maranathakerk in maart 2016 aangewezen als gemeentelijk monument teneinde ze te beschermen tegen afbraak.
  Het betreft een achthoekig bakstenen gebouw onder tentdak met twee kruisen op de nok, en een losstaande, open bakstenen klokkentoren die gelijkenis vertoont met de toren van dezelfde architect in Schoonebeek. De ingang heeft een grote luifel. Er zijn vensters aangebracht die over vrijwel de gehele hoogte van de gevel verlopen.

 • grotevriendelijkereus posted a photo:

  Eindhoven - Drents Dorp

  Drents Dorp is een buurt in het stadsdeel Strijp in Eindhoven en behoort tot de wijk Halve Maan.

  Drents Dorp werd in de jaren twintig van de 20e eeuw gebouwd. Het was een wijk waar Philips de arbeiders huisvestte die uit Drenthe kwamen. De wijk herbergt, naast veel verwijzingen naar bomen (Eikenstraat, Wilgenstraat) ook veel straatnamen uit Gelderland. De gemeente wilde in die tijd de nieuwe buurten noemen naar gemeenten in Nederland. In de “Gelderse wijk” kwamen voornamelijk Drenten te wonen zodat de naam van de wijk Drents Dorp werd. Een op het oog vreemde straatnaam in de wijk is de Canadastraat, die echter vernoemd is naar de Canadese populier, in Noord-Brabant destijds veel gebruikt in de klompenindustrie en lokaal Kanidas genoemd.

  Er staan ongeveer 1.000, voornamelijke vooroorlogse goedkope en kleine woningen. De wijk bestaat uit drie delen: Noord, Zuid en Oost. Strijp-R is nog in ontwikkeling maar hoort in principe ook bij Drents Dorp.

 • grotevriendelijkereus posted a photo:

  Eindhoven - Drents Dorp

  Drents Dorp is een buurt in het stadsdeel Strijp in Eindhoven en behoort tot de wijk Halve Maan.

  Drents Dorp werd in de jaren twintig van de 20e eeuw gebouwd. Het was een wijk waar Philips de arbeiders huisvestte die uit Drenthe kwamen. De wijk herbergt, naast veel verwijzingen naar bomen (Eikenstraat, Wilgenstraat) ook veel straatnamen uit Gelderland. De gemeente wilde in die tijd de nieuwe buurten noemen naar gemeenten in Nederland. In de “Gelderse wijk” kwamen voornamelijk Drenten te wonen zodat de naam van de wijk Drents Dorp werd. Een op het oog vreemde straatnaam in de wijk is de Canadastraat, die echter vernoemd is naar de Canadese populier, in Noord-Brabant destijds veel gebruikt in de klompenindustrie en lokaal Kanidas genoemd.

  Er staan ongeveer 1.000, voornamelijke vooroorlogse goedkope en kleine woningen. De wijk bestaat uit drie delen: Noord, Zuid en Oost. Strijp-R is nog in ontwikkeling maar hoort in principe ook bij Drents Dorp.

 • Visch-Castle posted a photo:

  NMV20171024-99164

  Rupsendoder (Cordyceps militaris)

 • Visch-Castle posted a photo:

  NMV20171024-99162

  Zwavelmelkbekerzwam (Peziza michelii)

 • Visch-Castle posted a photo:

  NMV20170927-97603

  Bleekbruine bekerzwam

 • Visch-Castle posted a photo:

  NMV20171017-98770

  Sombere knolparasolzwam! ( Chlorophyllum olivieri )

 • Visch-Castle posted a photo:

  NMV20171012-98497

  Parelamaniet (Amanita rubescens)

 • Visch-Castle posted a photo:

  NMV20171012-98443

  Sponszwam